13 June 2008

KETAHUILAH

Bumi adalah planet ke-3 daripada 9 planet dlm sistem suria.

Bumi dianggarkan berusia 4600 juta tahun.

Bumi dikelilingi lapisan udara & medan megnet y dipanggil magnetosfera y melindungi permukaan bumi daripada angin, suria, sinaran ultra berbahaya serta radiasi angkasa lepas. Lapisan udara ini menyelubungi bumi sehingga ketinggian 700km dan y selebihnya dianggap angkasa lepas.

No comments: