13 June 2008

Kata Menteri

Kita perlu bersikap lebih bertanggungjawab terhadap sumber asli kerana saya melihat Malaysia hendak disamakan seperti kuwait atau Brunei. Rizab minyak mentah ;

Brunei : 1 bilion tong.

Malaysia : 3 bilion tong.

Bagaimanapun, penduduk ;

Brunei : 400 ribu orang.

Malaysia : 28 juta orang.

Perkiraan dari segi perkapita, rizab miyak y ada ;

Brunei : 2,700 tong seorang

Malaysia : 107 tong seorang

Kuwait : 27 ribu tong seorang.

- Shahrir Samad (Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna -

No comments: